Kako pravilno ravnati v primeru potresa

varnost Jan 24, 2021

POTRESI

V  preteklem letu in v začetku leta 2021 sta nas prestrašila že dva močnejša potresa v naši neposredni bližini. Poleg tega spada Slovenija med najbolj potresno ogrožene države v Evropi, zato je pomembno, da se nanje ustrezno pripravimo v primeru, da bi potresa prišlo. 

Pri potresu gre za  sunkovito nihanje tal, ki nastane zaradi premikanja zemeljskih plošč. Močnejši potres lahko povzroči rušenje zgradb in zaradi česar je lahko pride tudi poškodb ljudi in otrok, zato je pomembno, da znate ob potresu ustrezno reagirati. Če se zgodi potres so ponavadi za ukrepanje odločilne sekunde. 

Pomembno je, da:

 

  • Se poučite o tem, kako ukrepati med potresom, da zavarujete sebe, svojo družino in imetje med potresi 

 

Svoje otroke vzamete k sebi takoj, tudi, če npr. spijo v svoji posteljici. Držite jih tesno ob sebi, se spustite se na tla, se zaščitite,  da vam predmeti ne padejo na glavo in se držite stabilnih predmetov. To lahko storite tako, da se npr usedete pod mizo in se mize držite za njene noge. 

 

  • Ostanete mirni, vendar reagirate hitro
  • Z družinskimi člani določite varna mesta, kamor se boste zatekli med potresom in kjer se boste sestali po potresu, če dostop do doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni

 

Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete. V stavbah je to pod trdnimi mizami, kot smo že omenili, med podboji vrat, če so v nosilni steni in ob notranjih nosilnih stenah. 

Izogibamo se zunanjih in predelnih sten, dimnikov iz opeke, steklenih površin, velikih omar in mesta pod lučmi ali mesta od koder lahko padejo na nas težki predmeti. 

Izven stavb se se zadržujemo čim bolj na prostem in se izogibamo stavbam, zidovom, drevesom, prometni signalizaciji in drugim predmetom, ki bi nas lahko poškodovali. 

 

  • Poučite svoje otroke  kako ravnati med potresom in po njem

 

 Vprašajte svoje otroke, če vejo za katero varno mesto ste se dogovorili in če vejo kako ukrepati med potresom

 

  • Poskrbite za varnost v domu

 

Omare pritrdite na steno; nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov, postelje odmaknite od oken, predelnih sten in visokega pohištva, ne postavljajte jih pod težke lestence, plinske jeklenke namestite tako, da ne bo moglo priti do poškodbe ali pretrganja dovodne cevi, vredne stvari pa hranite v trdnih in negorljivih škatlah.

Z omenjenimi nasveti boste lahko poskrbeli za varnost vas in vaše družinice v primeru da do potresa pride.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.